cysterna

Olej napędowy dla rolnictwa powinien być odpowiednio przewożony i składowany zgodnie z ustalonymi wymogami prawnymi

Posted on 15/04/2020 7:30am
olej napędowy
Author: Dylanlspangler
Source: http://www.flickr.com
Transport i składowanie oleju napędowego w rolnictwie musi chronić środowisko przed niebezpieczeństwami. W związku z tym rolnicy potrzebujący paliwa w swoim rolnictwie powinny trzymać się przepisów dotyczących transportu i gromadzenia materiałów niebezpiecznych dla atmosfery czy ekologii. Jest to ściśle powiązane z zabezpieczeniem środowiska i ustawami przeciwpożarowymi.
Read more >>

Auta do transportu dla spółek

Posted on 28/07/2020 7:42am
TIR
Author: Colby Stopa
Source: http://www.flickr.com
Najpowszechniejszą gałęzią przewozu jest transport samochodowy, druga co do wielkości sektor transportu pod względem wielkości przewożonej masy towarowej. Bardzo znamienne dla owej gałęzi przewozu są przewozy na bliskie i przeciętne odległości. Przewóz samochodowy swą popularność zawdzięcza przestrzennemu rozmieszczeniu dróg, cechującemu się największą spośród wszelkich gałęzi spoistością i ich spójnością.
Read more >>