adunków

Auta do transportu dla spółek

Posted on 28/07/2020 7:42am
TIR
Author: Colby Stopa
Source: http://www.flickr.com
Najpowszechniejszą gałęzią przewozu jest transport samochodowy, druga co do wielkości sektor transportu pod względem wielkości przewożonej masy towarowej. Bardzo znamienne dla owej gałęzi przewozu są przewozy na bliskie i przeciętne odległości. Przewóz samochodowy swą popularność zawdzięcza przestrzennemu rozmieszczeniu dróg, cechującemu się największą spośród wszelkich gałęzi spoistością i ich spójnością.
Read more >>