Jakie są rodzaje paliwa gazowego, jak przedstawia się rynek tego gazu w naszym kraju?

Posted on 12/08/2019 7:23am

Paliwo gazowe to mieszanina wieloskładnikowa różnych gazów palnych i niepalnych. Są pochodzenia naturalnego, ale i sztucznego. Jakiego rodzaju jesteśmy w stanie wyróżnić paliwa? Najbardziej znany jest gaz ziemny. Niektórzy definiują go błękitnym paliwem. Jest to rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego. Zbiera się w w sporych ilościach w skorupie ziemskiej w pokładach które wypełniają przestrzenie, czasem pod wysokim ciśnieniem.


Butle z gazem
Author: Disco-Dan
Source: http://www.flickr.com
Tego rodzaju pokłady występują samodzielnie, ale także w towarzystwie złóż ropy naftowej. Kolejny typ to LPG. To skrót od określenia Liquefied Petroleum Gas. Bardziej rozpoznawalny jest pod określeniem propan-butan, to faktycznie mieszanina tego rodzaju dwóch składników. Wykorzystywany jest jako gaz, zaś przetrzymywany w pojemnikach pod ciśnieniem posiada właściwości cieczy.

Zaliczamy go do najbardziej praktycznych źródeł energii. Mniej popularnym rodzajem takiego paliwa jest eter dimetylowy, co oznacza organiczny związek chemiczny z grupy eterów ().

Nie czekaj - jeśli spodobał Ci się nasz opis, to do sprawdzenia mamy też podobne treści na stronie, która znajduje się pod wskazanym linkiem.

To bezbarwny gaz o dosyć specyficznym zapachu, dosyć umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie. Wykorzystuje się go jako gazu pędnego w sprayach aerozolowych. Stosowany także do likwidowania brodawek sposobem kriogenicznym. Interesującym typem jest gaz generatorowy. To palny gaz, który powstaje w konsekwencji zgazowania stałego paliwa, np. węgla czy drewna. Zależnie od właściwości paliwa, ale także od czynnika zgazowującego lub konstrukcji gazogeneratora, skład tego gazu może być dosyć różny, lecz elementarne i najbardziej spotykane składniki, stanowią wodór, tlenek węgla i metan.


Rury gazowe
Author: Bill Smith
Source: http://www.flickr.com
Ponadto znajduje się tam para wodna, dwutlenek węgla i azot. W temacie paliwa gazowego powinniśmy wspomnieć o giełdach gazu (polecana firma Handen - dostawy gazu ziemnego). Niezbyt dużo osób wie, ale w Polsce także tego rodzaju giełdy istnieją. Giełda gazu powstała w naszym kraju dzięki intensywnym staraniom wielu partnerów, którzy zaangażowali się w liberalizację polskiego rynku gazu. Wzorem funkcjonującego już od jakiegoś czasu energii elektrycznej, taka giełda jest transparentnym źródłem informacji o sposobach odbywających się transakcji. Rozwój takiej giełdy przyczynia się również do podpisywania bardziej korzystnych kontraktów, które odpowiadają warunkom rynkowym obowiązującym w UE. Całkiem nowe realia na rynku gazu bardziej spełniają oczekiwania klientów.

Tags: paliwo, gaz, gaz ziemny, giełda, LPG