Czy możemy przechowywać paliwo w specjalnych zbiornikach? Z jakiego rodzaju wiąże się to uregulowaniami?

Posted on 12/01/2020 7:27am

Czasami pojawiają się wątpliwości typu, jak odróżnić stację paliw od zbiornika, który jest stosowany na potrzeby własne przedsiębiorstwa? Jak prawnie prezentuje się taka sytuacja?

paliwo
Author: Robert Couse-Baker
Source: http://www.flickr.com
Najważniejszym kryterium, który odróżnia stację paliwa od zbiornika na paliwo używanego dla potrzeb własnych, jest dystrybucja paliwa podmiotom zewnętrznym. Przedsiębiorca, jaki zakupił już paliwo, czyli posiada fakturę i przetrzymuje je w magazynie w zbiorniku dla potrzeb tankowania własnych samochodów rzeczywiście nie jest przedsiębiorcą, jaki prowadzi stację paliw według definicji Ministra Gospodarki. Najistotniejsze dokumenty firmowe - (niszczenie dokumentacji) w tej dziedzinie, to ten z dnia 21 listopada 20005 w sprawie warunków technicznych, które muszą spełniać bazy i stacje paliw płynnych.

Jeżeli ten tekst jest dla Ciebie atrakcyjny, to zobacz także na pomocne wskazówki (https://www.osadanaochodzitej.pl/o-nas.html), które posiadają intrygujące dane - niewątpliwie Cię pochłoną zupełnie!W zgodzie z definicją, która jest w tej ustawie, stacja paliw to obiekt budowlany, w skład którego wchodzić mogą budynki, podziemne magazynowe zbiorniki paliw płynnych, naziemne zbiorniki gazu płynnego a także instalacje technologiczne ,spośród których wyróżnić można zwłaszcza te do załadunku paliw płynnych.

kanister
Author: Nuraishah Bazilah Affandi
Source: http://www.flickr.com
Zbiornik naziemny stosowany dla potrzeb zakładu nie jest stacją paliw, to zdecydowanie potwierdza Ministerstwo. Jednak, tego rodzaju zbiornik paliwa, jaki jest wykorzystywany dla wymagań własnych podlega dozorowi technicznemu. Przedsiębiorca który korzysta z niego nie musi spełniać rygorystycznych wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo, jakie prowadzi stację paliw, lecz powinno stosować się do konkretnych przepisów, aby zachować bezpieczeństwo. takie sytuacje mają miejsce też często, kiedy jakaś firma posiada zbiorniki olejowe - więcej informacji .

Taka firma, jaka posiada zbiornik na swoje potrzeby powinna tak naprawdę zastosować się do wytycznych Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w obszarze warunków technicznych dozoru technicznego. W odróżnieniu od właściciela firmy, jaki prowadzi stację paliw, osoba, jaka używa zbiornika dla własnych potrzeb nie musi mieć koncesji. Nie odmienia to jednakowoż faktu, iż wykorzystywanie zbiorników naziemnych dla wymagań własnych przedsiębiorcy ma związek z koniecznością osiągnięcia niezbędnych pozwoleń. Jednocześnie, zdobycie tego typu dokumentów nie wpłynie na to, iż zbiorniki naziemne mogą być wykorzystywane do sprzedaży paliw. Uzyskanie tego rodzaju decyzji nie wpływa również na konieczność występowania o pozwolenie na obrót paliwami ciekłymi.

Tags: paliwo, obiekt budowlany, firma, przedsiębiorstwo, dystrybucja